Nesvik ferjekai er nå gjort om til anleggsplass. Mesta er på plass med ein stor brakkerigg og masse utstyr og store maskinar tek mykje av plassen på parkeringsplassen. Ferjelemmen skal skiftast ut m.a, og arbeida her er sett i gong.

Det er imidlertidt sendt ut lite og ingen informasjon om arbeidet. Folk i bygda har tatt kontakt både med Mesta, Tide og Vegvesenen, utan å få heilt klare og eintydige svar på framdrifta i arbeidet og konsekvensar for rutetidene. Verken på Mesta, Tide eller Vegvesenet sine nettsider er det lagt ut informasjon om prosjektet! Etter det me forstår skal arbeidet pågå i fleire veker. Og ferjeruta skal visstnok leggjast om via Jelsa seinare i anleggsperioden, og hurtigbåt skal trafikkere mellom Nesvik og Hjelmeland i den perioden. 

Dette må me finne ut meir om.........meir info følgjer....forhåpentlegvis.

FaceBook
Facebook