Fredags kveld den 27.07.08 var det skikkeleg "action" i Knutsvik. Ein person fyllekjørte med traktor, kjørte ned ei grind og oppførte seg truande. Personar som forsøkte å stanse vedkommande vart bitt, og måtte ha legebåten for å få behandling. Vedkommande trua både fastbuande og hyttefolk før endeleg ein handlekraftig lokal helt fekk fanga personen med eit teppe og fekk sett seg på han til politiet kom. Strandbuen har omtalt hendinga her. Og bygdaposten skreiv om episoden i papirutgåva fredag 01.08.08.
FaceBook
Facebook