Scenetilbygget til Jøsneset skule er ute på anbod.  Innan fristen er det ingen bygg- eller gravefirma som har meldt seg som interessert i å bygge. Dette betyr at det kan bli vanskeleg å få realisert utbygginga i år.  Anbodet har vore annonsert i Bygdaposten. Teknisk seksjon i kommunen melder at dei nå sannsynlegvis må sende ut brev direkte til aktuelle firma . Skulle du vite om aktuelle firma, så tips om ledig oppdrag !!

FaceBook
Facebook