God jul til små og store

Jøsneset Bygdaråd vil gjerne få ønske alle ei god og fredfull jul.

2022 har vore frivillighetens år, og me vil difor spesielt takke alle som har bidratt med smått og stort dette året. Enten det gjeld frivillige lag, ulike arrangement, dugnadar eller anna som er med på å gjere Jøsneset til ei fin og god bygd å bu, og vere, i. Tusen takk!

Gode helsingar fra alle i Bygdarådet

 

FaceBook
Facebook