Ei fantastisk pinsehelg som skapt for Hardhausar og andre hausar ! Pinseafta var det 19 stk som meldte inn løysingsordet frå dei 4 toppane, altså 19 Hardhausar. Og 2 stk melde inn frå 3 nutstur. Me oppmodar om å ta turen for topp til topp eller frå post til post ila pinsehelga. Meld gjerne inn frå turar til dei andre av dei totalt 10 turpostane på Jøsneset også, så er du med i trekning av ein premie ! Eigen premie for barn under 14 år.  Husk òg fotokonkurransen "Flottaste utsikten".  Følg med på JøSNESET SI FACEBOOKSIDE - der blir innsendte foto lagt ut .  Og her finn du meir info og Turkart Jøsneset 

Foto: utsikt frå Norda Høgaste, Iren Einervold

FaceBook
Facebook