Hjelmeland Sparebank har vore raus, og har gitt 3 nye turkassar til turpostane på Jøsneset.   Her er den nye postkassen på Høgafjell på plass . Der blir framleis òg den gamle hengande, ettersom turboka som høyrer til Øygarden hyttefelt er så stor at den kun får plass i den raude kassen.

 

Her er òg ny kasse på plass på Røssenibben - blei frakta opp ein varm dag i slutten på august.  Her er det ingen trær eller pålar å feste kassen i, så den ligg innimellom store steinar, slik den gamle gjorde.

Den tredje nye kassen skal på plass på Valafjell.

Alle foto: Ellen Mari Fosså

FaceBook
Facebook