Velkommen til påskebasar på Jøsneset bedehus onsdag 17.04.19 kl 19.00
ANDAKT - LODDSALG - MATØKT med salg av kaffe, pølser og kaker - KAKEUTLODNING - HOVEDTREKNING

Inntekt frå påskebasaren går i sin heilheit til drift av bedehuset. Gevinstar mottas med stor takk. Velkommen skal du vere frå Bedehusstyret !

FaceBook
Facebook