Bygdarådet har fått følgjande infomelding frå driftsledar på oppdrettsanlegget på FOSSÅ :

Vi vil informere dere om at på Fredag 12/04, må vi gå igang med å avluse Fosså. Metoden vi skal bruke er den samme som forrige gang. Det vil bli thermolicer, altså vannbad med båten "Frøy Merlin"
Planen er å starte Fredags morgen og gjøre oss ferdige med 2 merder iløpet av den dagen. Det vil sannsynligvis bli sent Fredag før vi blir ferdige da.

For å ikke forstyrre hele helgen legger vi opp til at vi flytter oss vekk ifra Fosså og bort til Kjeahola Lørdag og Søndag.

Så er planen og starte opp igjen på Fosså Mandag 15/04 og bli ferdige med de resterende 4 merdene. Vi vil da gå døgndrift natt til Tirsdag.
Hvis alt går etter planen vil vi være ferdig med å avluse på Tirsdag dag. Dette prøver vi å gjøre slik at vi slepper å avluse midt i påskestrien!:)

Har du/dere noen flere spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt. Her på mail eller telefon: 936 26 833

Mvh/Best regards
Assisterende driftsleder på Fosså
Joachim Verpe
MOWI

 

FaceBook
Facebook