Innkalling til årsmøte på Grendahuset mandag 11. mars kl 18.30
Rett før årsmøtet til Jøsneset Bygdaråd som starer kl 19.00

 Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar og to til å skriva under årsmøtereferatet
3. Godkjenning av årsmelding for 2023
4. Godkjenning av rekneskap for 2023 og budsjett for 2024
5. Val
6. Informasjon om inngangspartiet
7. Innkomne saker

Viss nokon ønsker ein sak til behandling må styreleiar Ellen Mari Fosså ha dette innan 4. mars

Styret for bedehuset
Ellen Mari Fosså, styreleiar
Hanne Tjeltveit, kasserar
Helga Havnerås, nestleiar på valg
Anne Tjeltveit, styremedlem på valg
Trygve Brandal, sekretær på valg

FaceBook
Facebook