Onsdag 7 november var det fullstappa av utlendingar på Skiftun kai i november-gråværet. Eit stort europeiskTVselskap inntok Skiftun kai, og skapte fiskehus og kai om til dei flottaste TV-kulisser og chefs-kjøkkenlokaler. For teamet klargjorde arealet for matkonkurranse som blir filma torsdag 8 november. På torsdag strøymer det difor enda meir folk til kaien; då kjem alle konkurrentane som skal konkurrere mot kvarandre i dei deiligaste sjørettar av ekte norsk oppdrettfisk.  Me høyrer òg rykter om at andre TV-selskap, aviser...

.....inntar Skiftun kai - men dette veit me ikkje heilt sikkert før dagen kjem.Litt av ein gråværsdag den "europeiske invasjonen" fann stad på Wink Me kryssar fingrane på vegne av TVteamet for at det gløttar til med solglimt over solbygdå torsdag !!

FaceBook
Facebook