Velkommen til julekakebake-kveld TIRSDAG  7.DES kl 18.80 på ny-kjøkkenet på Grendahuset. Opplegget blir i år som i før (ja, for det var jo tradisjon):  Ta med deg....

..... tomme kakeboksar og ein stor kakedeig av din ønska kakesort - og kom heim med x antall sortar - alt etter kor mange som møter opp. Raskt - effektivt - sosialt ! Meld frå til Svanhild 97 00 76 36 og gi beskjed om kva sort du ønkjer å ta med, så kanskje me får alle sortane i boks!

Etter baksten ca kl 20.00 er ALLE velkomne, anten du har baka eller ei ! Kom gjerne berre innom for å SMAKE, PRATE og EIN KOPP KAFFE !  Velkommen til ein sosial og nyttig kveld med julekakebakesmake 
Anne og Svanhild

FaceBook
Facebook