Jøsneset viltlag har ei ordning med stipend til folk i bygda som tek jegerprøven. Stipendet kan tildelast folk busette på Jøsneset, medrekna skuleelevar og studentar som tek utdanning andre stader, men ikkje har meldt flytting. Beløpet vart sett til 500 kroner. Stipendet vert å utbetala ved framlagd dokumentasjon på avlagd jegerprøve.

FaceBook
Facebook