Etter nyttår har det vore aktiv skoging langsmed Skiftubekken , og landskapet opnar seg opp og utsikten blir flott.

I den siste tida har det vore så tett skogsvegetasjon langsmed bekken, at ein ikkje kunne sjå frå eine sida av dalen til andre sida. Etter skoginga i vinter er det blitt flott utsikt.Nå kan ein sjå sjøen betre frå vegen ned mot kaien :


Bilde januar 2011


Bilde frå sommar 2010 (Google)


Foto frå Smidjehauen og oppover dalen.


FaceBook
Facebook