Sjølve nyttårsfeiringa på Jøsneset gjekk roleg for seg i stilt og fint vintervær.

Men fredag 4 og laurd 5 januar braut uværet laus for fullt over bygda – slik som over resten av distriktet. Kraftig vind i nesten eit døgn gjorde store skader fleire stader i bygda. Aller størst materielle skader blei det på Foss, der minkfarmen til Ingeborg og Sven Westersjø blei totalskadd av dei svært kraftige vind-råsene fredag kveld. Mange frå bygda deltok i det vanskelege leitearbeidet etter rømt mink.Mykje trær/skog blei òg øydelagd – særleg i området ned mot Fosså/Foss-krossen. Store, kraftige trær knakk tvers av, og både fylkesvegen og vegen ned til Fosså var sperra av falne trær. Vedlageret og bilen til Øyvind Oaland (foto) blei totalskadd av to digre grantre. Bygda var utan straum i om lag 7 timar. Men heldigvis var det ingen personskader i samband med uværet.

Har du bilder frå stormen, så send de gjerne inn.
Les meir om stormen på www.bygdaposten.no

FaceBook
Facebook