Nå har Helselaget samla inn alle turbøkene frå postane rundt omkring. Det blir premie-trekning frå desse bøkene på Helselaget sitt årsmøte torsd 06 mars 08.

Nye bøker er lagt ut på alle postane – så nå er det berre å setja i gong ny tursesong.

For å inspirere borna til turgåing, er det lagt ut ei eiga barnebok på den populære turposten Håvehammar. Her kan alle barn (opp til ungdomsskulealder) skrive seg inn i eiga bok – og frå denne boka blir det eiga barne-premiering på årsmøtet neste år. Så heng i alle barn !

Håvehammar er eit kjekkt turmål som ligg nokså sentralt i bygda. Her går det merka sti både frå Åsland, frå Foss, frå Tonå og frå Asheim. Du kan velge både lett og flat løype eller bratt og tung – her er mange variasjonsmoglegheiter , sjå meir under menyen TURSTIKART.

FaceBook
Facebook