BASAR OG ÅRSMØTE FOR

JØSNESET HELSELAG.

TYSDAG 4.MARS KL 19:00

I GYMSALEN PÅ SKULEN.

 

Me får besøk av Anbjørg Breiland Egeland som skal holde tale. Tema er "Folkehelse".

 

Det vil vera enkel matservering.

Trekking av premiar frå turbøkene

Basar

 

GÅVER TIL BASAREN MOTTAS MED TAKK.

 

Innkalling med saklister og årsmelding blir sendt ut til medlemmene 3 veker før.

Frist for å melde saker til styret er sett til 26.februar.

 

Arr. Nasjonalforeningen Jøsneset Helselag

Kontaktperson: Savnhild Hjorteland (leiar/formann)

Mob: 404 39 085

FaceBook
Facebook