1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

Tirsdag 5 juni blei nettsida angripen av hackerar eit par gonger, og difor blei me "sett ut av spel". Nettsida framstod i mindre periodar desverre som noko heilt anna enn den gode gamle sida vår. Og difor har me ikkje kunne legge ut stoff dei siste par dagane.  Det var 150-200 andre nettstader i Norge som blei hacka på same måte samtidig, og ein god del av desse har serverplass på same plass som oss.  Heldigvis fekk me god hjelp frå Norsk Plan som har designa nettsida vår (og som me har ein oppgraderingsavtale med), og dei fiksa alt for oss utover dagen og kvelden tirsdag.  Me har nå fått gjenoppretta sida, så nå skal me vere på nett igjen, og håpar sikkerheitssystema fangar opp/hindrar slike ubehagelege hendingar i framtidaWink.

FaceBook
Facebook