1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

Årsmøte i Jøsneset Ungdomslag lørd 5.mai kl 17.00
Innkalling med saksliste, årsmelding og medlemsgiro er sendt ut i postkassane. Maria Brandal Vikane og Sven Gjil Westersjø står på val. Valnemda har innstilt Dag Rosså og Jon Eiane til nye i styret. Lise Tjeltveit til vara. Joar Rosså,Torstein Rødde og Sigbjørn Nesvik held fram i styret + Roald Jensen som vara.

FaceBook
Facebook