1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

Ballbingen på Jøsneset vert stengd f.o.m. måndag 22. mai.

Det gamle utslitte graset skal fjernast. Underlag skal gjerast klar for nytt kunstgras utan gummigranulat. Dette skal etter planen leggjast i løpet av sommaren.

Ber om INGEN AKTIVITET i bingen i denne perioden. Takk!

Helsing

«Ballbingefedre» og Hjelmeland IL

FaceBook
Facebook