1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

2022 har vore eit år litt utanom det vanlege når det kjem til straumprisar. 
Me i Bygdarådet ønsker difor å komme med ei oppfordring:

Me ser at det krevjer meir straum å varme opp Trivselsstova enn det gjer å varme opp Grendahuset (ikkje gymsalen). 
Så oppfordringa er at dei som har anledning benytter seg av Grendahuset i staden for Trivselsstova. 

På førehand takk! 

FaceBook
Facebook