1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

Årmøtet i Jøsneset Helselag er òg i år avhalde skriftleg, som tidlegare annonsert og meldt til medlemmene. Alle årsmøtepapirene m/sakliste, årsmelding, rekneskap, budjsett og aktivitetsplan 2021 + valnemda si innstilling blei sendt ut til alle medlemmer. Innan oppsett frist var det ikkje mottatt merknader til sakene, eller forslag til andre saker.  Årsmøtesakene blei dermed vedtatt som framlagd.   Her er ÅRSMELDINGA FOR 2020

Styret for 2021 er : 

  • Berit T. Skiftun – leiar 
  • Cecilie Wåland – nestleiar
  • Ellen Mari Fosså - kasserar 
  • Svanhild H. Gbada – turpostansvarleg 
  • Marit Wyller – sekretær
  • Oddbjørn Fossaa – varamedlem
  • Rickard Bjarne Jensen – revisor

Jarle Langvik og Anne Tjeltveit er attvald som valnemd

AKTIVITETSPLAN 2021
Om du vil støtte det lokale arbeidet, kan du bli medlem her.

FaceBook
Facebook