1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

Ny felles skrape-og maledugnad: TYSDAG KVELD 18.juni frå klokka 18.00 og utover kvelden. Ta med skrape og/eller stige viss de har! Ellers er det stilas og alt maleutstyr på plassen. Dersom tidspunktet ikkje passar; gi gjerne beskjed til Unni i Bygdarådet 403 94 743. Det er ein relativt stor jobb som skal gjerast, så alle er oppmoda om å bli med ei økt og to - når det passar. Men fint å få beskjed, slik at ein kan forklare litt ift kva som skal gjerast .

FaceBook
Facebook