1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

Gamle skulebygget med Trivselstove-tilbygget skal skrapast og malast.  Første dugnadsøkt er allerede lørdag 15.juni kl 10.00.  Har du sjanse å komme då, så flott ! Ta gjerne med skrape. Det er sett opp stilas på nedsida og ellers er det alt utstyr som trengs

Som alle veit er det nå bygdefolket som skal drifte skulebygga, og utvendig maling av det gamle bygget er sårt tiltrengt. Det er Jøsneset Bygdaråd som koordinerer arbeidet. Det blir fleire sjansar til å bli med, med start med første økt lørdag 15. jun. Spørsmål eller beskjed om nå du kan bidra med jobbing rettast til Unni Fossaa i Bygdarådet, 403 94 743

FaceBook
Facebook