1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

Regler for «Kalvatrimmen»

 

Dei som vil bruka treningsfasilitetene på Jøsneset skule må teikna medlemsskap og betala medlemsavgift. Medlemsskapet gir rett til å få tilgang til gymbygget med gymsal, treningsrom og toalett. Medlemsavgifta skal dekke vedlikehald og reparasjonar av utstyr og lokaler.

  • Alle kan teikna medlemsskap frå det året dei fyller 14 år
  • Medlemsavgifta er kr 300,-/år (som skal betalast til VIPPS nr 135092 eller konto nr 33531373109)
  • Når medlemsavgifta er betalt får ein tilgong til kodeboks med nøkkel som er montert på veggen på brannstasjonen. Koden blir endra med ujamne mellomrom, og betalande medlemmer får tilsend ny kode
  • Medlemmer kan ha med seg andre på trening, men kode/nøkkel kan ikkje gis/lånast ut til andre
  • Nøkkelen skal låsast inn i nøkkelboksen straks etter bruk
  • Følg oppslag om bruk av dei ulike apparata. Ved skader på utstyr eller lokaler som skuldast uvettig bruk kan det koma krav om erstatning
  • Gje straks beskjed til kontaktperson Svanhild tlf 97007636 eller Silje tlf 95062607 om utstyr som blir skada eller ikkje fungerer
  • Ta omsyn til andre
  • Etter bruk skal utstyr ryddast på plass og søppel kastast. Skru av apparat, høgttalar og lys. Sjekk at alle vinduer er stengde og dører låste
FaceBook
Facebook