1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts


Har du enno ikkje fått kjøpt lodd på årets «Bedehusbasar» må du skunde deg. Laurdag 14.august kl. 14.00 er det trekning på bedehuset. Siste frist til å få kjøpe lodd er laurdag kl. 12.00.

For å kjøpe lodd kan du vippse ønska beløp til....

Jøsneset Bedehus sitt VIPPSnr:   612108. Deretter må du senda ein SMS med namnet og beløpet til den som lodda skal stå på til Ellen Mari Fosså – mobil nr: 92 46 36 75.

10 kr pr lodd.  Mange fine gevinstar og gåvekort

 

FaceBook
Facebook