Scene

På Jøsneset er me så heldige at me har to scenar! Både inne-scene og ute-scene.
Både lokale og nasjonale stjerner har stått på desse scenane, og det er kjekt kvar gong dei blir tatt i bruk.

Scenen inne har god plass til publikum, det er lydanlegg og gode rom bak scenen til blant anna omskiftning. 

Scenen ute blei satt opp i forbindelse med arrangementet Smashing Jøsneset, og har etter kvart blitt ein solid scene for utandørsarrangement.