Helselaget kjem til å ha bøsseinnsamling på Jøsneset i høve årets demensaksjon i løpet av helga 19-21.9.  

Årets tema – TRYGG MED DEMENS

Følelsen av trygghet er individuell, og varierer fra person til person. Mange opplever å miste fotfeste i tilværelsen når demens rammer, og hverdagen kan preges av bekymring, usikkerhet, angst og forvirring. Av og til kan enkle grep gjøre hverdagen tryggere og mer forutsigbar for personer med demenssykdom.  Riktig diagnose, åpenhet om sykdommen, tilrettelagt informasjon og tilpassede aktiviteter har stor betydning for følelsen av trygghet.

Demenslinjen 815 33 032

Les mer om demens på www.nasjonalforeningen.no

Facebook