På Bygdarådet sitt årsmøte 28. februar stilte påtroppande banksjef i Hjelmeland sparebank, Susanna Poulsen, opp med ein sjekk på kr 20 000,- som skal brukast til ny oppvaskmaskin i Trivselsstova. Susanna fortalde at banken ,på grunn av gode resultat, no kunne legga 2 nye millionar i gåvefondet sitt. Tiltak som kjem barn og ungdom til gode er prioriterte når pengane skal delast ut, og den nye banksjefen har fått eit godt inntrykk av Jøsneset på dette området.

 

"Primus motor" for Jøsneset.no, Svanhild H. Gbada, blei hedra med ein blom for det flotte arbeidet ho gjer med å halda sida levande og oppdatert. Ho oppmoda samstundes folk om å tipsa om små og store hendingar som kan vera av interesse for Jøsnes-sida sine lesarar.

FaceBook
Facebook