Fylkesleder i Rogaland og Vest Agder, Nasjonalforeningen for folkehelse, Bitte Giæver har sagt opp sin stilling og slutter nå. Hun har vært til stor inspirasjon for mange i helselaga rundt om kring. Hun var også på Jøsneset i fjor, på damekvelden den 27.03.08, og snakka om sitt opphald i Libya og kvinners rolle der. Vi kommer til å savne henne. Takk til Bitte for all hjelp og støtte Jøsneset helselag har fått!
FaceBook
Facebook