Jøsnes-bygda er påmeldt med eigen stand på Frukt-og Laksefestivalen i september.

Har du lyst å bli med på stand? Har du idear og tips - eller kanskje eit Jøsnesprodukt du har lyst å selje?

Då håpar me du vil kome på fellesmøte torsdag 22 mai kl 19.30 i Trivselstova !

Der diskuterer me organisering, utforming og produkter til standen. Ingenting er bestemt til nå - så her kan alle påvirke. Det er nokre produsentar som har meldt seg interessert - og allereie nå kan me tru at det kan bli ein innhaldsrik og fin stand. Men me treng frivillige og me treng idear. Så møt opp !

Arr: Jøsneset Bygdaråd/Jøsneset Helselag/Jøsneset Ungdomslag.

Facebook