På Jøsneset er me så heldige å ha eit rikt nettverk av merka turstiar og flotte turmål.  Me treng frivillige til å fortsetje å passe på stiane med litt merking og klipping. Har du lyst å «adoptere» ein av stiane, så er det kjempefint smile  Me har òg lyst å setje opp fleire infotavler ved utgangspunkta for turane – og gjerne litt betre skilting enkelte stader. Har du lyst å bli med på dette frivilliga, knallfine folkehelsearbeidet, så møt opp på: TRIVSELSTOVA TYSD 20. MARS kl 19.00 PS viss du ikkje kan møte då, men likevel ta ansvar for ein av stiane, så meld frå til Svanhild 97007636

FaceBook
Facebook