Det er Helselaget som er tillagt ansvaret for vedlikehald av turstiane i bygda. Styret kan ikkje gå opp desse turane jamleg sjølv, så difor har me ”adoptert” bort stiane.

Dersom flittige turgjengarar har lyst til å "adoptere" ein tursti er det kjempeflott ! Ta då kontakt med leiar for Helselaget tlf 996 38 803. Dette er for å sikre at nokon kjenner litt ekstra ansvar for ein sti, slik at ev manglar ved denne kan rettast opp.

FaceBook
Facebook