Statens Vegvesen melder at pga uforutsette hendingar og lang herdingstid på betongen, blir ferjkaien halden stengt fram til søndag 13. ca kl 13.00.

Ferja vil difor halde fram med å gå med ca 3 timars intervallar Nesvik-Ombo- TAU !
Hurtigbåten held fram å gå i same rutene som ferja vanlegvis går.

Rutetider: sjå artikkelen 02.12 Stengt ferjekai i høgremenyen.

"Bilparken" på Nesvik-kaien gir nå eit godt bilete av kor mykje pendling det er over fjorden. Kaien er nå overfylt av parkerte bilar. Så ver ute i god til avgangane i tillfelle det er vanskar med å finne ledig plass.

FaceBook
Facebook