I år skal det stramast kraftig inn, og dette viser igjen i rådmannen sitt forslag til kommunebudsjett. Jøsneset Ungdomslag sitt tilbod om medfinansiering på kr 230 000 til scene på Jøsneset Skule, er ikkje lagt inn i budsjettforslaget. Innstraminga får òg konsekvenser for mange av dei kommunale tenestane. Følg med under politisk behandling: Formannskapet 20 november og Kommunestyret 12 desember.
Les meir på kommunen si heimeside

FaceBook
Facebook