1 2 3 4 5 6 8 kjerhammars rundatjs skifts

Siste torsdag i oktober mnd er det igjen duka for damekveld. Denne gongen skal vi møtast ved Mikal's laks kl. 20.00. Sjå www.kingmikal.no  Astrid Viga vil ha omvisning for oss på fabrikken, og deretter vil vi ta kaffi-drøsen der. Sidan ho åpnar ekstra for oss om kvelden så håper vi så mange som kan møter opp! Dersom du treng skyss må du berre ringe.

Arr. Helselaget v/ Jorunn tlf 99638803

Facebook