1 2 3 4 5 6 8 kjerhammars rundatjs skifts
 
Velkommen til hyttefrokost i Hjelmeland!
Me inviterer deltids- og fritidsbuande i kommunen til hyggeleg frukostmøte laurdag 10. oktober kl. 9-11. Sett av tidspunktet allereie no! Nærare info om tidspunkt/stad: følg med på Facebook og på heimesida til kommunen. Antal deltakarar og påmelding ifølge gjeldande smittevernreglar.  Arr: Hjelmeland Naturlegvis/Hjelmeland kommune
FaceBook
Facebook