1 2 3 4 5 6 8 kjerhammars rundatjs skifts

På grunn av korona-situasjonen og dei råd me får mellom anna frå Nasjonalforeningen for folkehelsen , er årsmøtet i Jøsneset Helselag 16.mars avlyst.  Me avventar til me får ny informasjon om korleis årsmøtet kan avhaldast.  Me oppmodar alle om delta i den nasjonale dugnaden for å bryte smittekjeda nå, og følgje råda som blir gitt nasjonalt - og hald hodet kaldt og hjarta varmt !

FaceBook
Facebook