1 2 3 4 5 6 8 kjerhammars rundatjs skifts

Det har blitt ein tradisjon på Jøsneset med skytekonkurranse 16. mai. Her kjemper ein både om ære og om den gjeve skyttarpokalen!

I tillegg til pokalstriden er det og høve til å få godkjend 15 av dei 30 obligatoriske prøveskota som er naudsynte for å ta skyteprøve til storviltjakt. Arrangementet går føre seg på "skytebanen" i buhagen til Jostein Hjorteland kl 18. Parkering ved bedehuset. Det koster kr 50,- å delta. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Jostein Hjorteland på tlf 900 62 330.

Velkommen "gamle" og nye skyttarar!

FaceBook
Facebook