1 2 3 4 5 6 8 kjerhammars rundatjs skifts

Det trengs å lagast nokre nye turstiskilt til merkinga av sti mellom Bastlid og Nesvik. Ei fin-fin rute, som det blir felles merkedag for litt seinare i vår.  Dato følgjer.
Først må me lage nokre skilt som viser retning for turstien.  Møt opp på SLØYDSALEN ONSDAG 27. MARS KL 19.00 !! det blir skiltmaking og opprydding etter sesongen !

 

 

FaceBook
Facebook